فشارخون چیست ؟ فشارخون نیروئی پیش برنده است که باعث می شود خون در رگ ها جریان پیدا کند وبامیزان خونی که توسط قلب پمپ می شود و نیز مقدار مقاومت ایجاد شده دربرابر جریان خون توسط شریان ها تعریف می شود ودرنتیجه هرچه میزان خون بیشتری توسط قلب پمپ شود و هرچه شریان ها یک تر وتنگ تر باشند فشارخون بالاتر خواهد بود . فشارخون بالا بجز درمواردی نادر که درسنین نوجوانی وجوانی ایجاد می شود معمولا بیماری افراد بزرگسال است خوشبختانه فشارخون بالابه راحتی قابل تشخیص ودرمان بوده واشخاص به محض اطلاع از بالا بودن فشار خون نشان می بایست به پزشک مراجعه کنند.بسیاری از افراد مبتلا به فشارخون بالا حتی زمانی که فشار ....میزان خطرناک رانشان می دهد هیچگونه علائم ویانشانه ای از این بیماری ندارد ودرموارد بسیار کمی ازافراد مبتلا علائمی همچون سردرد، سرگیجه، تاری دید و یاخون دماغ رابروز می دهند و این نشانه ها تازمانی که فشار خون بالا به سطح پیشرفته ویاحتی تهدید کننده سلامت نرسد، درفرد ظاهر نمی شوند

 

ازچه سنی فشارخون خود رااندازه گیری کنیم ؟

 

بسیاری از افراد تصور می کنند تازمانی که علائم ویاعوارض ناشی از فشارخون بالادر آنها پدیدار نشده است نیازی به مراجعه به پزشک وکنتر فشارخون ندارند توصیه های پزشکان به مردم عادی این است که بعداز سن 20 سالگی هردوسال یکبار توسط پزشک فشارخون افراد می بایست اندازه گیری شود

ودرصورتی که سابقه خانوادگی وفامیلی ازنظر بیماری فشارخون بالا مثبت است ویافاکتور ها وعوامل خونسازی بیماریهای قلبی وعروق (که در فصل بعد ابه آن اشاره خواهدشد )را دارید فواصل کنترل واندازه گیری فشار خون بالا به نظر پزشک مربوط کاهش خواهد یافت فشارخون کودکان 3 سال به بالا نیز به جهت غربالگیری و تشخیص زود هنگام برخی بیماری های نادر درسنین کودکی ،نوجوانی وجوانی به عنوان قسمتی ازبررسی های سالانه اندازه گیری می شود

فشارخون طبیعی وفشارخون بالا

بسیاری از اطباء مراجع پزشکی تا قبل از سال 2003 حد فشار خون طبیعی برای فشار خون ماکسیمم (حداکثری )یا سیتوی 140 میلی متر جیوه وبرای فشار خون مینیمم (حداقل ) یادیاستول را 90 میلی متر جیون درنظر می گرفتند.اما تعریف فشارخون سیتوی ودیاستول از این سال به بعد مورد تجربه نظر پزشکان قرار گرفت وآستانه فشارخون طبیعی 120 روی 80 میلی متر جیوه درنظر گرفته شد

فشارخون طبیعی در مردان بزرگسال فشارخون طبیعی درزنان بزرگسال

فشارخون

 

واحداندازه گیری

سیتوی

120

میلی متر جیوه

دیاستول

80

میلی متر جیوه

 

فشارخون طبیعی درکودکان

فشارخون اندازه گیری شده و در دو بازو گاهی تا 10 میلی متر جیه باهم اختلاف دارد اندازه گیری فشارخون بالا در بازوی راست ویاچپ چندان به خودی خود اهمیت ندارد وملاک سنجش می بایست دربازوی که فشاربالاتر رانشان می دهد باشد همچنین فشارخون افراد درزمانهای مختلف صبح وعصر وشب متفاوت بوده و معمولا شبها میزان بالاتری ازفشار خون نشان داده می شود. برای اندازه گیری دقیق تر واطمینان ازصحیح بودن تشخیص فشارخون پیشنهاد می شود دردونوبت صبح وشب فشارخون تشخیص اندازه گیری شود ومیانگین این دوفشار خون عددی است که می توان آن رابافشار خون دقیق قلمداد کرد

فشار خون سیتوی (ماکزیمم) بین 120 تا 140 میلی متر جیوه وفشار خون دیاستول (مینیمم) 80 تا 90 ملی متر بعنوان پیش فشارخون محسوب شده که زنگ خطری برای افراد چاق، کم تحرک وپراسترس است که بااندکی تغییر درعادات ورفتارها تغذیه ای وانجام منظم تمرینات بدنی و دوری از شرایط ومحیط های استرس زا پیش فشار خون به فشارخون طبیعی برمی گردد ونیازی به مداخلات داروئی نیست اگرچه افرادی که دچار پیش فشار خون بالا هستند نیازمند بررسی دقیق تر ومعاینات بیشتری هستند

فشار سیستول یافشار دیاستول کدامیک مهمتراست

پرداختن به اینکه کدامیک از فشارخون سیستول ویا دیاستول درپیش آگهی بیماری های قبلی وعروقی وفشارخون بالا ازاهمیت بیشتری برخوردار است دراین مقاله می گنجد واز صبروحوصله خواننده محترم خارج است .

اما باید گفت تا بیش از این اعتقاد بیشتر پزشکان براین بودکه فشار خون دیاستول خطر ابتلا به بیماری های قلبی وعروقی را بهتر پیشگوئی می کند، حال انکه درآخرین نتایج تحقیقات پزشکان مشخص شده است که فشار خون سیستول دراین زمینه به ویژه درافراد بالای 50 سال ازاهمیت بالاتری برخوردار است پیش فشار خون بالا به خودی خود بیماری فشار خون محسوب نمی شود وبیشتر افرادی که پیش فشار خون بالا دارند به لحاظ ظاهری کاملا سالم بوده وارگانها حیاتی نظیرقلب کلیه ومغز سالمی دارند اما همین مسئله هشدار مهمی برای ابتلا به فشار خون بالا وبیماری های قلبی وعروقی درآینده است براساس بررسی ها انجام شده پیش فشار خون بالا خطر بروز فشار خون بالا را به میزان دوبرابر افراد طبیعی بالا می برد و ازطرف دیگر شانس ابتلا به سکته ها قلبی را تا 5/3 برابر افراد وزمان افزایش می دهد

 

عوامل خطرساز فشار خون بالا

1- عوامل خطرساز غیر قابل پیشگیری

2- عوامل خطرساز قابل پیشگیری

الف عوامل خطرساز غیرقابل پیشگیری

عوامل خطرسازی همچون سن ،جنس ،نژاد وسابقه فامیلی درایجاد فشارخون بالاموثر ند وازاختیار وارده انسان برای پیشگیری خارج است

خطرافزایش فشارخون با افزایش سن ارتباط مستقیمی دارد دراوایل سن میانسالی فشار خون به ویژه درمردان بتدریج افزایش می یابد علل پاتوفیزیولوژی این مسئله دراین مختصر نمی گنجد همچنین مشخص شده است درزنان پس از دوره یائسکی بدنبال تغییرات هورمنون خطرابتلاء به فشارخون بالا افزایش می یابد

فشار خون بالا در نژاد سیاه پوست وافرادی که رنگ پوست تیره دارند معمولا درسنین پایین تر اتفاق می افتدوبیماری های نظیر انفارکتوس قلبی وآنژین صدر درسیاه پوستان بیشتر است

سابقه خانوادگی وفامیلی مثبت نیز بعنوان یک عامل غیرقابل کنترل درایجاد فشارخون بالا نقش دارد بطوریکه فشار خون بالا در اعضایه یک خانواده وبه صورت خانوادگی نمایان می شود

ب: عوامل خطرساز قابل پیشگیری

1-چاقی یااضافه وزن : چاقی علاوه بر کاهش شدید فعالیت فیزیکی و بدنی باعث می شود بدن نیاز به بیشتری به خون برای رساندن اکسیژن ومواد مغزی به بافت ها پیدا کند و هنگامی که حجم خون گردش دررگ ها افزایش می یابد فشار وارده بردیواره های عروقی نیز افزایش ودرنتیجه فشارخون درمدت کوتاهی بتدریج بالا می رود

2-عدم تحرک کافی : کاهش فعالیت بدنی وورزش نکردن بوِیژه درسنین جوانی باعث افزایش ضربان قلب وافزایش کار قلب می شود وهمین مسئله موجب می شود که تافشار قوی تر و بیشتری برشریان ها اعمال شود ازطرف دیگری کاهش فعالیت فیزیکی خطرچاقی واضافه وزن رانیز به دنبال دارد

3-دخانیات : استعمال هرگونه مواد دخانی بلافاصله پس از مصرف به صورت موقتی فشارخون رابالا می برد وازطرف دیگری مواد شیمایی و خطرناک موجود دردخانیات به سطوح دیواره شریانها وشریانچه ها آسیب وارد می کنند و دریک پروسه زمانی تنگ شدن عروق ودرنتیجه افزایش فشارخون رادر پی خواهد داشت

4-نمک (سدیم): مصرف بیش از اندازه نمک درغذاها وتنقلات ونیز فست فودها بخاطر وجود سدیم باعث احتباس ومایعات دربدن شده وهمین مسئله افزایش فشار خون رامنجر خواهد شد علاوه برآن رژیم غذائی پر نمک باعث اختلال درعملکرد کلیه ها ودر دراز مدت ازمسیر دیگری فشار خون افراد را بالا می برد

5- الکل : نوشیدن الکل ازطریق آزاد کردن هورمون های که باعث افزایش جریان خون وضربان قلب می شود موجب افزایش فشار خون نیز می شود

6-استرس : آزاد شدن بیش از حدآدرنالین درافرادی که همواره درمعرض استرس ها روحی وروانی واجتماعی هستند موجب ابتلا به فشار خون بالا می شود استرس ناگهانی درافراد مبتلا به فشار خون بالا بسیار خطرناک بوده و زمینه بروز ناگهانی سکته قلبی رافراهم می کند

7-بیماری های زمینه ای : دیابت – بیماری های کلیه – تنگی نفس درخواب افزایش جریان خون (کلسترول وتری گلیسرید)دریک بازده زمانی منجربه افزایش فشار خون دراشخاص می شود

فشار خون بالا درطولانی مدت صدمات جبران ناپذیری بربافت ها وارگانهای حیاتی وارد می کند

عوارض ناشی از فشار خون بالا :

1-آسیب دیدگی عروق: آترواسکلروزس،تصلب شرائین همان سخت وضخیم شدن شریان ها است که ازجمله شایعترین آسیب های عروقی ازفشار خون بالا است این عارضه درنهایت سکته های قلبی ومغزی رامنجر خواهد شد

2-اتساع موضعی شریان ها : افزایش فشارخون درطی یک بازده زمانی منجر به ضعیف ومتورم شدن عروق خونی شده ودرنقاطی ازبدن اتساع موضعی شریانی را باعث می شود که این مسئله به شدت تهدید کننده حیات است

3-نارسائی قبلی : افزایش مقاومت دربرابر جریان خون درنتیجه فشار خون بالا وافزایش کارقلب برای پمپاژ خون وفشار بالا درطولانی مدت باعث ضخیم شدن ماهیچه قلب خواهد شد باضخیم شدن ماهیچه قلب، به سختی خون کافی برای تامین نیاز بافتهای پمپاز می شود ودرنهایت این مسئله موجب نارسائی قلبی می شود

4-پارگی عروق مغز: فشارخون بالا در شریان ا منتهی به کاهش جریان خون درمغزوپارس عروقی وسکته مغزی می شود

5-تنگ شدن عروق خونی کلیه دراثر فعل وانفعالات هورمونی ناشی از فشار خون بالا و کاهش عملکرد طبیعی کلیه ها که عوارض ناشی از این تنگی عروق دریک سیکل معیوب باعث ترشح موادی از کلیه ها می شود که خود بخود فشار خون را افزایش می دهد

6-پارگی عروق خونی چشم ها بعلت ضخیم شدن ،باریک شدن عروق ناشی از فشار خون بالا وطولانی مدت که درنهایت منجر به ازدست دادن بینائی می شود

7-اختلال درحافظه و کاهش بارگیری در افراد درتحقیقات آخر دانشمندان مشخص شده است که فشارخون بالا وکنترل شده توانائی فکرکردن به خاطر آوردن ویادیگری راتحت تاثیر قرار می دهد

ده گانه پیشگیری از ابتلا به فشارخون بالا

1- کاهش مصرف نمک در رژیم غذائی روزانه

2- افزایش فعالیت های بدنی واستمرار در ورزش که ساده ترین آن نیم ساعت پیاده روی روزانه است

3- کم کردن وزن درافراد چاق ویاکسانی که اضافه وزن دارند ورساندن آن برحد مطلوب ازطریق علمی و درازمدت

4- کاهش مصرف چربی بویژه چربی گوشت وپوست مرغ ونیز کاهش مصرف زرده تخم مرغ

5- کاهش مصرف ا.....همچون دل ،قلوه وجگر کله پاچه ومغز

6- استفاده از روش کباب کردن ،آب پز کردن وبخارپزکردن موادغذائی بجای روش سرخ کردن

7- کاهش مصرف واد قندی ،بستنی، شیرینی

8- کاهش مواد نشاسته ای همچون نان ،برنج،سیب زمینی وماکارونی

9- پرهیز از استعمال دخانیات (سیگار وقلیان و ...)

10- پرهیز ازمصرف الکل


 

راهنمای تغذیه دربیماران مبتلا به فشار خون بالا

نمک

نمک برای سلامت بدن مفید است وافراد عادی روزانه به 2300 میلی گرم معادل یک قاشق چایخوری نمک نیاز دارند اما درافراد مبتلا به فشارخون بالا این مقدار باید محدود شود و به کمتر از 1500 میلی گرم معادل نصف قاشق چایخوری درروز برسد

نخورند ویا کم بخورند ÷

ماهی

ماهی سالمون –تون –آزاد و قزل الا منابع غنی امگا3هستند که می توانند باعث کاهش فشارخون شوند .

ماهی های حلوا-قزل آلا وقباد سرشار از اسید چرب مفیدی بدن هست و توصیه می شود افراد مبتلا به فشار خون چند باردرهفته از این ماده غذا مفید استفاده کنند

حتما بخورند

ماهی دودی وکنسرو ماهی

ماهی دودی وتن کنسرو شده سرشار از نمک وسدیم هستند ومصرف آن موجب افزایش فشار خون درافراد می شود و مبتلا یان به فشار خون بالا درمصرف آن باید احتیاط کنند و کمتر مصرف کنند

نخورند

گوشت قرمز

گوشت قرمزبدلیل داشتن کلسترول بالا واسید ها چرب اشتباع شده می تواند درایجاد بیماری های قلبی وعروقی وفشارخون بالاموثر باشد علاوه براین افراد درمصرف گوشت قرمز خطر ابتلا برسرطان روده بزرگ راتا سه برابر افزایش می دهد

کم بخورند

سوسیس کالباس همبرگر

وجودنمک بالا در فراورده های گوشتی همچون سوسیس وکالباس وهمبرگر نیز افزدونیهای خوراکی برای افزایش ماندگاری بیشتر باعث افزایش فشارخون می شود

نخورید –کم بخورید

شیر کم چرب

شیرینی داشتن مقادیر بالای کلیسم وویتامین Dباعث کاهش فشارخون درافراد می شود کمبود ویتامین افزایش فشارخون رابدنبال دارد شرکم چرب بخورید

بخورید

سوپ مرغ –سوپ سبزیجات

درصورتی که مقدارکمتر از حدمجاز یعنی زیر 1100 میلی گرم معادل3/1قاشق چایخوری نمک داشته باشد باری افراد مبتلا به فشار خون مفید است

بخورید

اش رشته

بخاطر افزودن مقادیر زیاد وبیش از حد مجاز نمک به اش رشته برای بیماران مبتلا به فشار خون به شدت مضراست

نخورید

کوکوی سیب زمینی

وجود نمک بیش از حد مجاز ونیز شرایط سرخ کردن درزمان طولانی ونیز بخاطر مواد نشاسته ای آن موجب افزایش فشارخون می شود

نخورید

کوکوی سبزی

درصورت اضافه کردن سیروکم کردن نمک پخت کم سبزی وکم کردن زمان سرخ کردن مصرف آن برای بیماران فشارخون بالا مانعی ندارد

بخورید

برنج

مصرف برنج درافراد فشار خون بالا بخاطر وجود نشاسته وافزودن نمک باید محدود شود (نمک درسفره به غذا اضافه نشود )

کم بخورید

دل وقلوه

کلسترول بسیار بالائی دارد نباید مصرف کرد

نخورید

جگرومغز

بعلت وجود کلسترول بسیار بالا از خوردن آن باید اجتناب شود

نخورید

کله پاچه

بعلت وجود چربیهای اشباع شده وکلسترول بالا خوردن آن درافراد فشارخون بالا ممنوع است

نخورید

سیرابی

سیرابی وسوپ سیرابی بعلت وجود اسید های چرب ......بالا نباید مصرف شود .

نخورید

سفیده تخم مرغ

سفیده تخم مرغ ازطریق مکانیسم ها ACF همچون داروی کاپنوپرسیل داروی ضد فشارخون )باعث کاهش فشارخون دربدن می شود

بخورید

زرده تخم مرغ

باعث سرعت تشکیل پلاک آن درجریان عروقی می شود (مثل اثرمنفی سیگار روی عروق )

نخورید

حبوبات (عدس و نخود و لوبیا)

به جهت...... بالا و قابل حل درآّب باعث کاهش کلسترول وقند می شودلوبیا قرمز بخاطر داشتن سدیم پائین وپتاسیم بالا فشار خون را کاهش می دهد

بخورید

قورمه سبزی

بخاطر وجود لوبیا قرمز تره گشنیز وجعفری اسفناج ولیموترش یالیمو امانی درمجموع باعث کاهش فشارخون می شود بشرط آنکه سرخ کردن زیاد سبزی ها آن خودداری شود به تفت دادن سبزیها اکتفا شود و ازروغن های با اسید چرب ترانس پائین استفاده شود

 

خورش قیمه سیب زمینی

اگربجای گوشت قرمز ازگوشت بوقلمون ویا سوء استفاده شود بخاطر وجود لپه ولیموترش ولیمو امانی برای افراد فشارخون بالا مفید است ازخلال سیب زمینی استفاده نشود

بخورید

خورش کرفس

کرفس بخاطر داشتن سدیم وپتاسیم بالا از یک طرف ادار آوربوده و نیز بخاطر وجود ماده ای بنام سالیدس باعث شل شدن عضلات صاف عروق ودرنتیجه کاهش فشار خون می شود ازطرف دیگربخاطر وجود سدیم که باعث افزایش فشارخون می شود باید درمصرف آن حداعتدال رانگه داشت همچنین کرفس،باعث کاهش کلسترول خون دربدن می شود

 

خورش فسنجان

ماده اصلی خورشت فسنجان گردوست که سرشار از اسید ها و چرب غیراشباع همچون اسید لینولئیک وامگاء است که این مواد از تجمع پلاکتها وایجاد لخته خون ورسوب در رگها جلوگیری می کند وجودرب انار هم دراین خورشت درکاهش فشار بالاموثراست اما بخاطر کالری بالای این خورش وافزودن .شکر افراد باید درخوردن آن زیاده روی نکنند (روغن روی خورش برداشته شود وبجای گوشت قرمز از سینه مرغ استفاده شود)

کم بخورید

آلو اسفناج

ترکیب آلو واسفناج درخورش آلو اسفناج درمجموع باعث کاهش فشارخون ،کنترل فند و جلوگیری از یبوست بویژه درافراد سالمند موثراست .آلو دارای پتاسیم بالاوسدیم پائین است وفشارخون راکاهش می دهد اسفناج منبع غنی آهن و..... بوده وترکیب آن با آلوجذب آهن ازدیواره روده را افزایش می دهد غیرموجود در آلو برای حفظ سلامت دستگاه گوارش بسیارموثر است بهتراست بجای گوشت قرمز از گوشت سفید مثل سینه مرغ استفاده شود البته باتوجه به این که اسفناج نسبت به دیگر سبزیجات سدیم بالایی دارد درمصرف آن به تنهایی نباید زیاده روی کرد

بخورید

روغن بااسید چرب ترانس پایین شامل روغن ها گیاهی روغن های مخصوص سرخ کردن (مثل روغن زیتون سرخ کردن ،آفتابگردان ،هسته انگور

2-خواص سبزیجات درجدول .........گفته شده است

3-جعفری (پتاسیم بالا دارد )

 

خورشت بادمجان /میرزاقاسمی /حلیم بادمجان /دلمه بادمجان /یتیمچه

بادمجان بعلت داشتن پتاسیم بالا و سدیم اندک برای مبتلایان به برای فشار خون بالامفید است وموجب کاهش فشارخون می شود وبشرط آنکه سرخ شود ویا با مقادیر بسیارکم روغن گیاهی سرخ شود ترکیبات .....بادمجان خاصیت آنتی اکسیدان وضدسرطان دارد

بخورید

خورشت قیمه ...

بخاطر وجود گوشت قرمز فراوان ،شکر،روغن زیاد که باعث افزایش کالری وکلسترول به LDLدرخون می شود درمجموع خوردن آن برای افراد مبتلا به فشارخون بالا توصیه می شود اگرچه زرشک خلال پسته وبادام ونیز زعفران موجود دربرنج که بااین غذ ترکیب می شود و .....کاهنده فشارخون هست اما تاثیر....درکاهش فشارخون دارد

نخورید

خورش کدوحلوائی کدوتنبل باگوشت سفید /ماست وکدو/سوپ کدو/دسرکدو بدون شکر

کدوحلوائی باکدوتنبل بخاطر وجود پتاسیم بالا کاهنده فشارخون بوده وبرای افراد مبتلا بسیارمفید است کدوحلوائی بسیار کم کالری است وجود مقادیر بالای بتاکاروتن بعنوان پیش ساز ویتامین Aیک آنتی اکسیدان قوی است که بدن را از اثرات منفی رادیکال های آزاد که سرطان زا هستند حفظ می کند فیبر.موجود درکدو باعث حفظ سلامت دستگاه گوارشی ،کنترل قند وکنترل چربی می باشد

فراوان بخورید

خورش باقلاقاتوق

باقالا ازخانواده حبوبات است غنی از پتاسیم وکلسیم است وپروتئین است اثرات کاهنده فشارخون وتقویت کننده سیستم اسکلتال بوده و از پوکی استخوان جلوگیری می کند فیبرموجود درباقالا سبب بهبود عملکرد دستگاه گوارش می شود بهتراست افراد مبتلا خورش باقالا راباچربی ونمک کم وبدون زرده تخم مرغ میل کنند

بخورید

خورش بامیه

بامیه به دلیل پتاسیم ومنیزیوم غنی باعث کاهش فشارخون درافراد می شود وجودفیبرزیاد دراین ماده غذائی سبب می شود در دستگاه گوارش بااسیدها چرب .....ترکیب وازبالا رفتن کلسترول خون جلوگیری می کند اسید فولیک موجود در مامیه باعث کاهش هموستیسن خون می شود که این بالابودن این ماده ازطریق انسداد رگ های خون باعث بروز بیماری شکل عروقی می شود بهتراست درفرایند تهیه این خورش ازروغن مخصوص سرخ کردنی گیاهی بمقدارکم ونیز گوشت قرمز کم ویاگوشت سفید استفاده شود تاخواص مفید بامیه باافزودنیهای مضر ازبین نرود

بخورید

خورش قارچ ومرغ

قارچ سراشاراز پتاسیم بوده وبگونه ای که مقدار پتاسیم یک واحد قارچ (5 عدد)ازیک عدد موز ویک لیوان آب پرتقال بیشتراست وهمین باعث شده است که این ماده مغزی اثرات مفیدی درکاهش فشار خون داشته باشد علاوه براین وجود آهن سلینوم مس درقارچ درحفظ سلامتی بسیار مفید است

اما سرخ کردن بیش از اندازه قارچ باروغن های جامد واضافه کردن اما سرخ کردن بیش ازاندازه قارچ باروغن های جامد واضافه کردن نمک وکره وخامه به سوپ قارچ ویا خورش قارچ اثرات درمانی آن ازبین می برد

بخورید

کباب کوبیده باگوشت بزوبزغاله

کباب کوبیده باگوشت بزوبزغاله به جهت کلسترول پایین وکم کالری بودن ونیز سدیم کمتر وازطرف دیگرآهن وپتاسیم بیشتر نسبت به گوشت ها ی قرمزدیگری دربیماران مبتلا به فشار خون وقلبی وعروقی درصورت رعایت اعتدال درمصرف مانعی ندارد

بخورید

کباب کوبیده باگوشت

گوسفند وگاو

بخاطر وجود کلسترول بالا بانمک بالا وپرکاری بودن دربیماران مبتلا به فشارخون بالا به هیچ وجه توصیه نمی شود

نخورید

*مصرف بیش ازحد کباب بخصوص قسمت های سوخته وسیاه کم حالت کربنی پیداکرده دراثرحرارت پیش از حد زغال می تواند سرطان زا باشد

جوجه کباب سینه مرغ

سینه مرغ علاوه برداشتن ویتامین Aویتامین B6دارد که درکاهش هموستیسن نقش اساسی دارد ........ماده مضری است باعث ....عروق می شود.سینه مرغ علاوه براین درکاهش گلسترول وفشارخون بالا موثر است

بخورید

جوجه کباب بال مرغ

بخاطر فراوانی گلسترول وچربی های اشباع شده به هیچ وجه برای مبتلایان به بیماری قلبی وعروقی وفشارخن بالا توصیه نمی شود

نخورید

سوپ پای مرغ

پای مرغ بخصوص درقسمتهای غضروفی پروتئینی دارد که شبیه مهارکننده آنزیم ACE (مثل داروی ضدفشارخون کاپتوپریل )عمل می کند وباعث کاهش فشارخون می شود سوپ پای مرغ کم نمک وهمراه با آب لیموه ویا آب غوره درکاهش فشارخون افراد مبتلا بسیار نافع است

بخورید

عدس پلو

عدس حاوی مقادیر زیاد پتاسیم است که اگر همراه با کشمش که سدیم پائینی دارد درغذای عدس پلو مصرف شود فشارخون افراد مبتلا راکاهش می دهد ویتامین وفولات موجود درعدس سبب بهبود عملکردقلب ونیز پیشگیری ازبروز سرطان می شود بهتراست عدس پلو باکشمش وسویا ویاگوشت قرمز کم تهیه شود

بخورید

گوشت شترمرغ

حاوی سدیم پائین ومنیزیم بالاست که دربیماران مبتلا به فشارخون بالا جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز است میزان بالای اسید چرب امگا3 درگوشت شترمرغ باعث توصیه شود مصرف این گوشت درسالمندان وبیماران قلبی وعروقی توصیه شود همچنین وجود چربی وکلسترول پایین ونیز آهن بالا مصرف این گوشت دربیماران قلبی وفشارخون بالا بسیار مفید است

بخورید

لوبیا پلو-خوراک لوبیا سبز

لوبیا سبز حاوی فیبر ،پتاسیم،فولات ومنیزیم می باشد که هرکدام ازاین مواد نقش موثری درتقویت سیستم ایمنی قلبی عروقی ایفا می کند ومنیزیم وپتاسیم آن باهمکاری هم به کاهش فشارخون کمک می کند هم چنین فیبر موجود درلوبیا سبز باعث کاهش فشار خون می شود بهتراست این غذا رابه همراه سویا ویاگوشت قرمزبسیار کم تهیه شود

بخورید

کوفته تبریزی

اگر دراین غذا به جای گوشت قرمز ازگوشت بوقلمون ویاگوشت سفید استفاده شود بخاطر وجود لپه –زرشک –آلو –زعفران وسبزی به کاهش فشارخون موثر است وهم به افراد دارای فشارخون توصیه می شود که دراین غذا ازنمک کم استفاده کنند و سعی کنند به جای تخم مرغ کامل ازسفیده آن بهره گیرند ویا ازمقادیر بسیارکم زرده تخم مرغ استفاده نمایند درغیراین صورت توصیه می شود درصورت مصرف نوع متداول این غذا حد اعتدال رعایت شود

کم بخورید

دلمه بافلفل دلمه ای

فلفل دلمه ای برای کمک به هضم غذامفید است وبه عنوان یک محرک قلب وعروق فشارخون راتنظیم می کند وجود لپه ،آب لیموترش وسبزی دلمه نیز درکنار آن برای افراد دارای فشارخون بالامفید است هم چنین افزودن رب انار به عنوان چاشنی به ....غذا چربی خون وفشار خون را کاهش میدهد افراد دارای فشارخون دقت کنند درطبخ این غذا ازگوشت سفید ،سویا ویامقادیر بسیار کم گوشت قرمز نمک استفاده کند و درصورت مصرف روغن از روغن کم و از گیاهی استفاده شود و برنج مورد مصرف درآن نیز محدود شود

بخورید

طاس کباب

هویج موجود درطاسکباب به دلیل داشتن نوعی ماده مغزی به نام پتاس سوسینین دارای خاصیت ضد فشارخون بالاست ومقدار متعادل آن برای فشارخون خوب است البته سدیم آن درمقایسه باپتاسیم بیشتراست و درمصرف آن نباید زیاده روی کرد بادمجان و آلو نیز به دلیل داشتن پتاسیم بالاوسدیم کم برای افراد فشارخونی مفید است پیاز مورد استفاده درآن نیز فشارخون وقندخون راتنظیم میکند فقط افراد دارای فشارخون باید دراین غذا سعی کنند ازگوشت قرمز کمتر ونمک وروغن بسیارکمتری استفاده نمایند

بخورید

سالاد الویه

سالاد الویه طبخ شده به شیوه متداول به دلیل داشتن سس مایونز زیا وخامه خیارشور و تخم مرغ زیاد به افراد فشارخونی توصیه نمی شود مگر آن که به شیوه دیگری طبخ شود وازبسیار ی مواد اولیه آن چشم پوشی شود

نخورید

آبگوشت

خوردن آبگوشت به دلیل داشتن گوشت قرمز زیاد همراه باچربی بالا به افراد دارای فشارخون بالا توصیه نمی شود ویا پیشنهاد می شود ازآبگوشت مرغ باچربی بسیار کم استفاده شود

به ندرت بخورید ویا اصلا نخورید

چلوگوشت

به علت داشتن گوشت قرمز زیاد (گوسفندی یاگوساله )ونیز استفاده از چربی بالا درماهیت طبخ این غذا خوردن آن به افراد دارای فشارخون بالاتوصیه نمی شود

نخورید

ماکارونی

مبتلا یان به پرفشاری خون بایدخوردن مواد نشاسته ای مانند برنج و ماکارونی راکاهش دهند ودرصورت استفاده غذایی مانند ماکارونی از نوع سبوس دار آن استفاده کنند ودرصورت طبخ ازروغن گیاهی به میزان کم و نمک بسیارکم وگوشت قرمز بسیار محدود ویا گوشت مرغ استفاده کنند

کم بخورید

فست فود ها شامل پیتزا ها ساندویچ ها لازانیا و ...

باتوجه به این که افراد مبتلا به فشارخون بالاباید مصرف چربی ونمک را بسیار محدود کنند مصرف این غذا ها به دلیل داشتن پنیر پیتزا –سوسیس وکالباس ،نمک وچربی فراوان به این افراد توصیه نمی شود ودرصورت خوردن تنها باید به تکه ای بسیار کوچک استفاده نمود

نخورید ویا به ندرت بخورید

حلوا –کاچی

به علت استفاده از آرد زیاد –شکر فراوان –روغن حیوانی ویاکره درطبخ این غذا مصرف انها درافراد مبتلا به فشار خون باید به شدت محدود شود

نخورید

سیب زمینی پخته

سیب زمینی دارای موادیست که مانند داروهای مهارکننده فشارخون بالا مانندلوزارتان عمل می کند و بامحدود کردن مصرف نمک برای افراد فشارخون مفید است اما سیب زمینی های سرخ شده باچیپس ها به علت قرار گرفتن درمصرف حرارت بالا،مواد وویتامین های مفیدش راازدست میدهد وفقط آن دسته آن باقی می ماند که خوردن آن به فشارخونی ها توصیه نمی شود

بخورید

 

راهنمای تغذیه دربیماران (میوه جات)

آلو

الو باداشتن مقادیرغنی ازپتاسیم ازافزایش فشارخون جلوگیری کرده و بروز بیماریهای قلبی وعروقی ،سرطان وبیماریهای گوارشی پیشگیری می کند

بخورید

آناناس

آناناس برای افرادی که مبتلا به فشارخون هستند مفید است زیرا مصرف ان باعث بازشدن عروق خونی می شود آناناس سرشار از ویتامین ها وموادمعدنی مثل کلسیم،پتاسیم ،فیبر ویتامین های A,Cاست علاوه برآن چربی وکلسترول بسیار کمی دارد

بخورید

انگور

انگور به دلیل داشتن پتاسیم موجود درآن فشارخون بالا را پایین بیاورد و به دلیل وجود آنتی اکسید انهایی مانند پلی فتول ها خاصیت ضد سرطانی دارد

بخورید

انجیر

انجیر فشارخون راپایین می آورد وبعلت داشتن فیبربالا به کاهش وزن کمک می کند سرشار از کلسیم است وپتاسیم موجود درآن جریان خون را تنظیم می کند وکلسترول خون راکاهش می دهد

بخورید

انار

آب انار خون ساز است وخون راتصفیه می کند ومطالعات جدید نشان داده است که نوشیدن روزانه آب انار می تواند با پایین آوردن فشارخون وکاهش میزان هورمون استرس،تنش ها واسترس های کارمندان را درمحل کارکمتر کند

بخورید

هندوانه

هندوانه پتاسیم بالایی دارد ومی تواند به کاهش فشارخون بالا از بیماران مبتلا به ین بیماری کمک می کند محققان می گویند خوردن یک برش هندوانه درصبحانه می تواندفشارخون ر که فاکتور اصلی های قلبی وسکته های مقرنیست کاهش دهد محققان هم چنین نشان میدهند که اسید آمینه یافت شده درهندوانه باعث پایین آمدن فشارخون می شود این اسید آمینه سیترولین /آرگینین نامیده می شود

بخورید

آووکادو

آووکادویکی از منابع عالی پتاسیم است ودریافت متعادل آن باعث جلوگیری ازافزایش فشارخون وسکته مغزی می شود

بخورید

سیب

خوردن یک عدد سیب باپوست در روز درپیشگیری ازبالارفتن فشارخون موثراست پوست سیب درمتوقف ساختن فعالیت آنزیمی موسوم به ACE که عامل شناخته شده موثر درافزایش فشارخون است ،6 برابر موثر تراز سایر موادخوراکی نظیر چای سبز وتمشک آبی که منابع غنی از آنتی اکسیدان وفلاوویوئید هستند می باشد

بخورید

تمشک آبی و زغال اخته

صرف این میوه ها می توان از بدن شما دربرابر افزایش فشارخون محافظت کند زغال اخته وتمشک آبی حاوی ترکیب زیست فعال آنتوسیافین هستندکه تاثیر فشار خونی دارد افرادی که درهفته حداقل یک نوبت ازاین میوه می خورند ده درصد کمتر از سایرین دچارافزایش فشارخون می شوند نوشیدن آب کم کاری زغال اخته نیز می تواند منجربه کاهش فشارخون درافراد سالم شود آنتوسیالنین ها از خانواده فلاو ونوئید ها هستند که درمیوههایی مثل تمشک زغال اخته و پرتقال توسرخ یافت می شوند

بخورید

توت فرنگی

توت فرنگی منبع خوبی از فیبر،فولات،ویتامین Cپتاسیم وآنتی اکسیدانهاست که این موادمغزی باعث کاهش فشارخون افزایش سلامت قلب کاهش خطر ابتلا به انواع سرطان ودرکل ارتقاء سلامتی بدن می شود درهر100 گرم توت فرنگی 160 میلی گرم پتاسیم وجود دارد که موجب کاهش فشارخون شده ومصرف آن برای بیماران فشارخونی مفید است

بخورید

شاه توت

این میوه سرشار ازپتاسیم ،منکز ومنیزیم است پتاسیم فراوان موجود درآن فشارخون وضربان قلب راکنترل میکند

بخورید

هلو وشلیل

هلو وشلیل یکی ازمنابع غنی ازپتاسیم محسوب می شوند وباتوجه به این که حاوی سدیم کمی هستند مصرف متعادل انها در کنترل فشارخون موثراست مصرف هلو وشلیل باجلوگیری ازافزایش فشارخون کنترل قندخون ،پیشگیری ازبروز بیماریهای قلبی وغروقی ،سرطان وبیماری های گوارشی نقش بسزایی درسلامت انسان دارد

بخورید

کشمش

میزان زیاد پتاسیم درکشمش موجب کاهش فشارخون می شود هم چنین کشمش منبع خوبی از آنتی اکسیدان است که وضعیت زیست شیمایی رگ های خونی راتغییر می دهد وموجب می شود رگ ها کمتر دچار سفت شدگی شوند ودرنتیجه فشارخون درعروق کاهش یابد

بخورید

خرما

خرما دارای پتاسیم زیاد و سدیم کمی است بنابراین برای افراد مبتلا به پرفشاری خون مفید است وفشارخون راتنظیم می کند البته مصرف نامتعادل آن می تواند باعث اضافه وزن شود

بخورید

کیوی

کیوی دارای پتاسیم فراوان است ودرکاهش فشارخون موثراست براساس نتایج یک تحقیق کیوی توانسته است میزان فشارخون سیستولیک افراد رادرمقایسه باسیب خورها بیشتر کاهش دهد و به گفته محققان این موضوع می تواند به دلیل این باشد که کیوی سرشار از آنتی اکسیدان لوتئین است

بخورید

مرکبات

مرکبات ازنظر پتاسیم کاملا غنی هستند لذا مصرف گریپ فروت لیمووسایر مرکبات درکاهش فشارخون موثراست

بخورید

گلابی

..... وسایر املاح پتاسیم که درگلابی وجود دارد برای مبتلا یان به فشارخون بالانافع است

بخورید

گیلاس

وجود املاح کلسیم،پتاسیم ومنیزیم درگیلاس نبود سدیم و کلسترول دراین میوه مصرف آن دربیماران مبتلا به فشارخون ضرری ندارد اما سند علمی مبنی برکاهش فشارخون بامصرف این میوه وجود ندارد درحالیکه جوشانده دم گیلاس وآلبالو به خاطر اثرات ادرار آور آن درکاهش فشارخون مفید است

بخورید

گوجه سبز

گوجه سبز به دلیل داشتن مقادیر بالای پتاسیم اگربدون نمک مصرف شود باعث کاهش فشارخون می شود ازطرف دیگرمیوه گوجه سبز درکاهش تری گلیسیرید و کلسترول خون موثراست

بخورید

آلبالو

مصرف آلبالو برای گرم مزاجان ومبتلایان به فشارخون وافرادی که چربی زیادی درشکم دارند مفیداست آلبالو کاهش دهنده فشار وغلظت خون است ونیز باعث افزایش اشتها می شود

بخورید

زرد آلو –موز –انجیر-گریب فروت و آلو –هلو

زرد آلو نسبت :موز 3 برابر پتاسیم بیشتری دارد مصرف کافی پتاسیم ازبدن دربرابر فشارخون بالا وبیماریهای قلبی محافظت می کند موز-زردآلو –انجیر-گریپ فروت و آلو وهلو سراشار از پتاسیم هستند که در کاهش فشارخون بالاموثرند

بخورید

کیوی –پرتقال وخرما و خربزه

این میوه ها حاوی مقادیر بسیاری از کلسیم وپتاسیم هستند ودرکنترل فشارخون موثرند

بخورید

خیار

خیار به علت داشتن پتاسیم فراوان برای تنظیم فشارخون مفید است ونیز ازمیوه های مدر(ادرارآور)بوده و می تواند ضمن آبرسانی به بدن فشار خون در رگ ها راکاهش دهد

بخورید

طالبی –گرمک

طالبی وگرمک به علت داشتن پتاسیم بالا فشارخون را پایین می آورند تقویت کننده قلب هستند وعروق رابازمی کنند وهم چنین به دلیل درصدی منیزیم ازمیوه ها ی آرام بخش به شمار می روند

بخورید

نارگیل

نارگیل وگوشت نارگیل با آن که گیاهیست اسید چرب اشباغ بالایی دارد ومخصوصا مصرف آن برای مبتلایان به فشار خون و ناراحتی های قلبی توصیه نمی شود ...نارگیل هم که درتولید آن گوشت نارگیل رادرهمزن باشد یا آّب وشکر مخلوط می کنند ویا پودر نارگیل رابه شیراضافه میکنند وافراد مبتلا به فشارخون بالا توصیه نمی شود

نخورید

آب نارگیل

آب نارگیل که همان مایع درون میوه نارگیل است به دلیل داشتن مقادیر غنی از پتاسیم وویتامین های گروه Bوخاصیت انتی اکسیدانی میتواند باعث کاهش فشار خون نشود آب نارگیل شامل 94 درصد آّب ودارای کالری پایین وسرشار از ویتامین های گروه B وخاصیت آنتی اکسیدانی میتواند باعث کاهش فشارخون شود آب نارگیل شامل 94 درصد آب ودارای کالری پایین وسرشار از ویتامین های گروه Bپتاسیم ،انواع آنزیم ها آمینواسید و خاصیت آنتی اکسیدانی دربدن است میزان پتاسیم آب نارگیل درمقایسه باسایر نوشیدنی های انرژی زا بیشتر ازسدیم آن است

بخورید

تمبرهندی

تمبرهندی طبیعی به دلیل آن که فاقد سدیم وسرشار از پتاسیم است درجهت کاهش فشارخون مفیداست تمبرهندی های فراورده شده دارای نمک فراوانی است که برای افراد دارای فشارخون مضراست

بخورید

خرمالو

این میوه به دلیل داشتن مقادیر قابل توجه پتاسیم ومنیزیم خاصیت کاهش دهنده فشار خون را دارد

بخورید

 

جدول سبزیجات

پیاز

پیازحاوی ماده ای به نام آدنوزین است درضمن دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی بوده که در انواع تیره ی آن مقداربیشتری موجود است دراصل پیاز را عامل موثری در پایین آوردن کلسترول وفشار خون وکاهش لخته شدن وزن درسرخرگ ها قلب میدانند که ازاین لحاظ تاثیری شبیه به آسپیرین دارد

بخورید

سیر

نشان داده اند که سیرمیتواند با افزایش تولید ترکیبی خاص سبب شل شدن عروق شود وبه این روش فشارخون راکاهش دهد ونیز از ایجاد لخته های خونی وتخریب اکسید ایتوجلوگیری کند بسیاری از تحقیقات درباره فواید دارویی سیر بروجود ملکول های پلی سولفید موجود درآن متمرکز است که بام الیسین معروف است ولی بررسی ها نشان میدهد که الیسین ودیگر ترکیبات آن فقط بخشی از این پازل هستند وبخش دیگرآن مربوط به ترکیب هیدروژن سولفید ونوعی پیام شیمیایی است که سبب شل شدن عروق خونی وکاهش خون می شود

بخورید

شنبلیله

گردتخم شنبلیله آسیاب شده ،کلسترول خون را پایین آورده وبه دنبال آن منجر به کاهش فشارخون خواهد شد ماده ای ژله ای به نام گالاکتومان که ازانواع فیبر محلول درآب است ،درتخم شنبلیله وجود دارد این ماده به اسیدهای صفراوی متصل شده وموجب کاهش کلسترول خون ،حتی در ...تاثیر داروهای شیمیایی می شود

بخورید

تره فرنگی پیازچه وترب

تره فرنگی،پیازچه وترب وسبزیجات ازاین قبیل به دلیل دارابودن فیبرهای غذایی وویتامین های گوناگون نظیر گروه c,b وهم چنین گوگرد ومواردی نظیر سلولز وازت خواص ضدعفونی کنندگی داشته ودرکنار آن قادر به کاهش فشار وچربی های خون هستند

بخورید

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی دارای ویتامین های اساسی مانند ویتامین cوتامین Aودیگر ویتامین هاست ولازم است برای ایجاد واثرات مثبت آن تمام گوجه فرنگی شامل پوست وتخم وگوشت آن خورده شود در واقع آب گوجه فرنگی ،خون گیاهی نامیده می شود وبرای پایین آوردن فشارخون البته بدون افزودن نمک ازآن استفاده می کنند

بخورید

جعفری

مصرف جعفری برای داشتن رگ های خونی سالم ومویرگها لازم است 2 قاشق غذاخوری برگ جعفری تازه و 250 میلی متر آب به آن اضافه کنید به مدت 10 دقیقه بجوشانید صاف کردن آب آن ونوشیدن 5-4باردر روز برای جلوگیری وکاهش فشارخون بالا مطلوب است

بخورید

ترخون

ترکیبات موجود درترخون برای پیشگیری ازلخته شدن خون،التهابات اسپالیسم ،فشارخون وتصلب شدآئین (سفتی جدارگ ها)موثراست اساس تند موجود درترخون می تواند جایگزین مناسبی برای نمک محسوب شود ومصرف آن به همراه غذا برای بیماران قلبی افراد مبتلا به فشار خون ورژیم های لاغری توصیه می شود

بخورید

نعنا

نعنا دارای پتاسیم است وبرای فشار خونی ها مفید است ولی اگر اسانس نعنا (...)به مقدار زیاد مصرف شود فشار خون رابالا می برد

کم بخورید

کاهو

کاهو منبع غنی ازانواع مواد معدنی نظیر آهن ،منیزیم ،مس،کلسیم وپتاسیم است که موجب ارتقاء سوخت و سازبدن می شود پتاسیم به داشتن فشارخون تحت کنترل کمک کرده وباتنظیم تعادل مایعات بدن موجب سلامتی قلب می شود

بخورید

اسفناج کرفس –ریواس –شلغم-چغندر-برگ چغندر-کنگر-هویج

این سبزیجات درواقع سدیم زیادی درمقایسه بامیزان پتاسیم موجود دارند ومصرف زیاد سبزی ها وخوراکیها ی حاوی سدیم زیاد به افراد مبتلا به پرفشاری خون توصیه نمی شود شایدبرای برخی این سوال پیش آید که مثلا چرا بامصرف کرفس فشار خون انها کمی کاهش یافته است که درپاسخ میتوان به آنها گفت که درواقع آنها باافراط در مصرف سبزی های مختلفی مانند کرفس دریافت موادغذایی دیگر حاوی نمک را دربرنامه غذایی خودکاهش داده اند واین باعث کاهش فشار خون انها شده است امادرهرصورت استمرار فراوان درمصرف این سبزی ها برای افراد مبتلا به فشارخون بالامناسب نیست ومی تواندعوارضی مانند بالا رفتن فشارخون رادرار مدت البته داشته باشد

کم بخورید

شیوید

جزء گیاهان ادار آوراست وبه کاهش فشارخون کمک میکند ونیزوجود مقادیر کم پتاسیم به کاهش فشارخون درافراد کمک می کند

بخورید

جوانه گندم وسایر جوانه ها

جوانه گندم به دلیل داشتن پتاسیم ومنیزیم بالا باعث کاهش فشار خون می شود وبا مصرف جوانه گندم ویتامین Bبدن تامین می شود جوانه گندم حاوی ویتامین B6 , A B1اسید فولیک واملاح کلسیم ،فسفر،روی ،منیزیم ،وسلنیوم است افزایش منیزیم درجوانه ها به کنترل بی خوابی وفشارخون کمک شایانی می کند وباافزایش جذب پتاسیم فشارخون راتنظیم می کنند

 

بخورید

موسیر

موسیردارای ترکیبات سولفوری مانند آلیل پروپیل دی سولفید است که اثرات دیورتیک وادار آور داشته وعلاوه براین به خاطر وجود پتاسیم کاهنده فشارخون است ترکیب موسیر باماست کم چرب اثرات ضدفشار خونی آن را تقویت میکند

بخورید

نخودفرنگی

نخودفرنگی باداشتن مقادیر بالای پتاسیم درکاهش فشارخون موثر است

بخورید

 

راهنمای لبنیات

شیرکم چرب

پتاسیم –کلسیم ومنیزیم موجود درشیر همگی خواص کاهنده فشارخون داشته وبرای افراد مبتلا به فشارخون بالامفید است

بخورید

ماست کم چرب

ماست غنی ازکلسیم بوده که باعث انبساط عروق خونی ودرنتیجه کاهش فشارخون سیستولیک یاماکزیمم می شود هم چنین حالت منیزیم وپتاسیم داردکه درکاهش فشارخون موثر است

بخورید

کره حیوانی

بعلت وجود اسیدهای چرب اشباع شده وهم چنین نمک درکره حیوانی این کره به هیچ وجه به افراد فشارخون بالا توصیه نمی شود

نخورید

کره بادام زمینی

اگرچه بیشترین مواد تشکیل دهنده بادام زمینی اسیدهای چرب غیراشباع است اما به دلیل کالری بالا و وجود سیدیم برای افراد مبتلا به فشار خون توصیه نمی شود

نخورید

کره گیاهی (مارگارین)

وجود چربی های ناقل دراین کره موجب افزایش کلسترول وچربی به خون (LDL)می شود وبرای افراد دارای فشارخون بالامفید نیست

نخورید

کره کنجد

این کره به علت داشتن اسیدهای چرب غیراشباع یکی از روغن های مفید برای بدن است وعلاوه برآن موجب کاهش کلسترول خون هم می شود اسید های چرب اشباع نشده هم چون اسید لینولئیک واسید اولئیک ازجمله اسید های چرب مفید برای بدن می باشند که درنهایت فشار خون راکاهش میدهند مصرف آن درحد اعتدال مفید است

بخورید

خامه

خامه به شدت کالری زا بوده ودارای اسیدهای چرب اشباع است وبرای بیماران مبتلا به فشارخون بالامضراست

نخورید

دوغ صنعتی یاکارخانه ای

باوجود فواید بسیار زیاد دوغ به جهت این که این نوشیدنی مفیددرکارخانجات صنعتی همراه بانمک فراوان تهیه می شود مصرف آن باعث افزایش فشارخون می شود

نخورید

دوغ خانگی

اگراز اضافه کردن نمک به این دوغ اضافه شود مصرف آن درحد اعتدال برای افراد مبتلا به فشارخون اشکالی ندارد

بخورید

پنیر پرچرب

پنیر پرچرب به علت داشتن اسیدهای چرب اشباع شده ونمک فراوان برای افراد مبتلا به فشار خون بالا توصیه نمی شود اگرچه این فرآورده لبنی مواد بسیاری مهمی همچون کلسیم وفسفر هم دارد

نخورید

پنیر کم پرب وکم نمک

مصرف پنیر کم چرب وکم نمک درحد اعتدال اشکالی ندارد

بخورید

کشک

کشک سرشار ازکلسیم است اگر بدون نمک استفاده ویاتهیه شود برای افراد مبتلا به فشار خون مفید است اما به جهت تهیه صنعتی این ماده مفید وافزودن مقادیر زیاد نمک به آن خوردن آن درمجموع برای افراد مبتلا به فشار خون مضربوده وتوصیه نمی شود

نخورید

قره قوروت

قره قوروت یک فرآورده محلی ایرانیست که آنرا ازماست یادوغ تهیه می کنند وبرای تولید این محصول باید ماست یادوغ رابرای مدت زیادی درمعرض حرارت قرار داد دراثر این حرارت دهی 2 تغییر عمده درمواداولیه ایجاد می شود که یکی تبخیر بخش عمده آب ودیگری ایجاد تغییرات شیمیایی در پروتئین های موجود درانهاست نتیجه این عمل تشکیل یک بافت نسبتا سفت والاستیک است که به آن قره قوروت می گویند برخلاف تصورات عامه مردم وبرخی پزشکان مصرف قره قوروت نه تنها درمان فشارخون بالاموثر نیست بلکه وجود اسید لاکتیک بالا موجب تخریب سلول ها اند و تلیان عروق بدن می شود و فعالیت نورون های مضر رانیز به شدت کاهش می دهد

نخورید

 

جدول تنقلات

بادام خام

مصرف بادام خام یاشور نکرده بخاطر......ومنیزیوم بالابرای کاهش فشارخون مفید است همچنین مصرف بادام باعث اختلال درجذب کلسترول ازطریق دستگاه گوارش شده ودر درازمدت باعث کاهش کلسترول خون می شود علاوه براین وجود کلسیم فراوان دربادام موجب استحکام استخوانها ودندان شده واز پوکی استخوان جلوگیری می کند

بخورید

بادام شور

اضافه کردن نمک وبادام موجب ازبین بردن خواص مفید وآن شده وباعث افزایش فشارخون درافراد می شود

نخورید

بادام هندی

بادام هندی یاکاشو بعنوان یک دیورتیک ومدر عمل کرده وباعث کاهش فشارخون می شود علاوه براین وجود منیزیوم واسیدلینولینک هم به کاهش فشار خون کمک می کند وجود اگزالات فراوان وبادام هندی که باعث .... شدن و تشکیل ... می شود برای افراد متعد بیمار ی تلیوی وسنگ کلیه مناسب نیست

بخورید

بادام زمینی

سرشار از پروتئین بوده وبخاطر وجود پتاسیم درآن باعث کاهش فشارخون می شود مقادیر بالای ویتامین B3موجب افزایش کلسترول خوب HDLمی شود وبراساس تحقیقات جدید ازبروزآلزایمر سالمند پیشگیری می کند

بخورید

پسته خام

بخاطر وجود نوعی اسید آمینه باعث انبساط عروقی وکاهش فشارخون افراد را می شود وجود اسید آمینه آرژینین درپسته علاوه براین اثر مطلوب باعث ترشح هورمون رشد افزایش آزاد سازی انسولین ازغده پانکراس ورفع کم خونی افراد بویژه کودکان دارد

بخورید

فندق

اسیداولئیک موجود درفندق (مثل زیتون)اگرچه درکاهش کلسترول بد(CDL) موثراست اما بخاطر وجود سدیم (2میلی گرم در 100 گرم فندق )دراین میوه به همراه مواد مفیدی همچون پتاسیم کلسیم ومنیزیوم نباید افراد مبتلا به فشارخون بالادرخوردن آن زیاده روی کنند

کم بخورید

دانه سویا توفوفرآورده های سویا /....وشیرسویا

وجودنوعی اسید امینه موجود در پروتئین های سویا ومقادیر کم گوگرد وپروتئین های سولفوره باعث افزایش دفع نمکح ازکلیه ها وکاهش دفع کلسیم شده واین امردر نهایت موجب کاهش فشارخون واستحکام استخوان هامی شود

بخورید

گردو

گردو ومنبع غنی اسیدلینولئیک واسید آلفالینولئیک وسروتونین واسیدچرب امگا بوده وکه وجود این ترکیبات باارزش موجب کاهش تشکیل پلاک ولخته های خونی درعروق جلوگیری کرده وازاین طریق ضمن کاهش فشارخون سیتولیک ودیاستولیک دربهبود عملکرد قلب نیز موثراست

بخورید

تخمه کدو(خام )

سرشار از منیزیم وفیتواسترول می باشد که این دوماده موثر علاوه بربهبود عملکرد ماهیچه قلب موجب کاهش کلسترول بد (LDL)می شود

بخورید

تخمه خربزه

این تخمه ادرار آوراست وبرای افراد متبل به فشارخون مفید است

بخورید

تخمه هندوانه (خام)

بخاطر وجودکلسیم درتخمه هندوانه برای افراد مبتلا به فشار خون خوب است امام بخاطر کالری بالا 100 گرم معادل 590کالری انرژی زا است نباید درمصرف ان بویژه مستعد چاقی واضافه وزن زیاده روی کنند

کم بخورید

تخمه آفتابگردان

این تخمه هم انرژی زا است ودرهر 100 گرم 580 کالری انرژی تولید می کند ونباید درمصرف آن زیاده روی شود ازطرف دیگر وجود پتاسیم وکلسیم تخمه آفتابگردان تاحدودی به کاهش فشارخون می انجامد

کم بخورید

نکته مهم درباره تخمه ها

تخمه ها صرف نظر ازوجود برخی املاح وعناصر مفید برای بدن بخاطر داشتن چربی و کالری زا بودن ونیز شورکردن (بوددادن تخمه ها)درمجموع باری افراد مبتلا به فشار خون بالا بویژه افراد چاق توصیه نمی شود وباید مصرف ان محدود شود

کم بخورید

کشمش

وجود پتاسیم بالادرکشمش موجب کاهش فشارخون سیستولیک درافراد می شود

بخورید

شکلات

فلاونول موجود درشکلات اکسید نیتریک اندو تلیال عروق خونی راافزایش داده و همین مسئله به گشاد شدن وانبساط عروق می انجامد که درنهایت فشارخون راکاهش می دهد اما به جهت کالری زا بودن شکلات ها افراد چاق ویادارای اضافه وزن باید در مصرف زیاد ازحد آن اجتناب کنند

کم بخورید

 

نوشیدنی ها

نوشابه های گازدار و قهوه

وجود کافئین درقهوه وبرخی نوشابه های گازدار موجب افزایش موقتی وکوتاه مدت فشارخون درافراد می شود وازاین لحاظ افرادی که دارای فشارخون مقاوم به درمان ویا نوع بدخیم هستند هیچ گاه نباید مصرف کنند

نخورید

دلسترها

نوشیدن دلستردرحداعتدال به جای نوشیدنی های گازدار به خاطر وجود ویتامین های گروه Bبرای سلامتی مفید است و اگرعصاره گیاه رازک که معمولا به دلسترمزه تلخی می دهد اضافه شود به علت خواص ادار آوربودن آن تاحدودی هم فشار خون راکاهش میدهد

کم بخورید

نوشیدنی های انرژی زا

این نوشیدنی ها به خاطر برخی افزودنی های محرک وپرکالری موجب تسریع درتبدیل قند به چربی دربدن ونیز به دنبال آن افزایش فشار خون می شود بنابراین نباید مصرف شود

نخورید

 

طعم دهنده ها

فلفل قرمز زنجبیل ....دارچین

ازآنجا که سولفید هیدروژن به تنظیم فشارخون کمک می کند استفاده از فلفل قرمز وگیاهان حاوی سولفوربرای کاهش طبیعی فشارخون مفید است ادویه های گرم شامل فلفل زنجبیل جوز دارچین برای کاهش فشارخون مفیدند مصرف زنجبیل باعث گشادشدن عروق وکاهش فشارخون می شود

بخورید

زعفران

عصاره آبی کلاله زعفران اثرات پایین آورنده فشاردارد که دست کم بخشی از آن ناشی از دوترکیب موثره موجود درگیاه یعنی کروسین وسافرانان می باشد وسافرانان درپایین آوردن فشار خون قدرت اثربیشتری نسبت به کروسین دارد استفاده ازادویه ها نه تنها مزه غذاهای کم نمک رابهتر می کند بلکه برخی از آنها شامل زعفران فلفل سیاه گرد پونه ریحان وترخون به کاهش فشارخون کمک میکنند

بخورید

جو دوسر

فیبرهای غذایی محلول موجود در جودوسر وسبوس آن که ازنوع بتا گلوتان هستند میزان کلسترول بدخون (LDL)راکاسته وسطح کلسترول خوب HDL)را افزایش میدهند وبنابراین در تنظیم فشارخون نقش دارند واحتمال سکته های قلبی ومغزی راکاهش داده ودربهبود کارآیی قلب بسیار مفید هستند

بخورید

 

داروها وگیاهانی که روی فشارخون تاثیر دارند

دم گیلاس وکاکل ذرت

مصرف دم گیلاس وکاکل ذرت موجب کاهش فشارخون ودفع سنگ کلیه می شود داروهای ادارآور موجب کاهش فشار خون بالا می شوند وازبهترین گیاهان ادارآور می توان به کاکل ذرت دم گیلاس دم آلبالو چای وگزنه اشاره کرد

بخورید

چای سبز

چای سبزسرشار ازویتامین ها ومواد معدنی بسیاری ازجمله پتاسیم فسفر منیزیم وکلسیم است هرفنجان چای حدود 2/0 میلی گرم فلوئور دارد که درچای سبز ازدیگر گونه های چای بیشتر است وجود این مواد مغزی درچای سبز آنراماده مناسببی برای تعدیل فشارخون کرده است علاوه بران به حفظ سلامت اعصاب وعروق نیز کمک می کند

بخورید

برگ زیتون

تحقیقات جدید نشان میدهد که عصاره برگ زیتون و 2 عدد کپسول 500 میلی گرمی درروز می تواندفشار خون بیماران رامشابه به داروهای استاندارد ضدفشار خون یعنی کاپتو پریل (5/12میلی گرم دوبار در روز)کاهش دهد مزیت عصاره میدهد مصرف این برگ از فشارخون بالا وابتلا به آترواسکروز جلوگیری می کند

بخورید

زرشک

زرشک بادارابودن بربرین (berberin) دارای اثرات مفیدی برای قلب است وخاصیت ضد آریتمی ،اثرضد پرفشاری خون داشته وکاهش دهنده مقاومت عروقی است

بخورید

عناب

عناب سرشار از پتاسیم است وبرای کنترل فشارخون بسیار مفید است عناب یک ماده غذایی ارزشمند یست ومی تواند نیازبدن رابه مواد معدنی وویتامین ها تامین کند

بخورید

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد